วันพุธที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2555

แรงและสนามแม่เหล็ก ฟิสิกส์


                                                           แรงและสนามแม่เหล็ก

                                วันนี้นะค่ะ เราจะมาดูความหมายของแรงกันก่อนนะค่ะ

ความหมายของแรง

   แรง คือ ปริมาณทางฟิสิกส์อย่างหนึ่ง ซึ่ีงมีผลทำให้วัตถุเปลี่ยนสภาพการเคลื่อนที่กล่าวคือ สามารถ

ทำให้วัตถุเคลื่อนที่  หรือหยุดการเคลื่อนที่ หรือเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที่ หรือเปลี่ยนทิศทางการ

เคลื่อนที่ หรือเปลี่ยนรูปร่างของวัตถุได้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น